Undervisere

Tilbake

Jon D. Bjerkem

Senioradvokat, Advokatfirmaet Selmer

Jon D. Bjerkem er senioradvokat i Advokatfirmaet Selmer og er spesialist på kommersielle kontrakter og tvisteløsning. Jon har bred erfaring med offshorekontrakter fra lange ansettelsesforhold i Norsk Hydro og BW Offshore. Han var forhandlingsleder for oljeselskapene ved utarbeidelse av NTK 2000 og har skrevet kommentarutgave til NTK 2015 utgitt på Gyldendal i 2018. Han har bred erfaring som rådgiver og fra konfliktløsning knyttet til en rekke kontraktsformer, spesielt offshorekontrakter.