Undervisere

Tilbake

Jon E. Skjørshammer

Advokat og partner, Kvale Advokatfirma DA

Jon Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens. Skjørshammer bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som aktualiseres ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Jon Skjørshammer har vært involvert både som rådgiver og offentlig oppnevnt gjeldsnemndsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse sakene i Norge de senere år.

Skjørshammer har verv som Norges,eksklusive medlem i advokatnettverket ICC Fraudnet.,