Undervisere

Tilbake

Jon Erik Høgberg

CEO, Itera Norge og Group COO

Jon Erik Høgberg har mer enn 30 års erfaring fra den digitale industrien og jobbet med kvalitetsarbeid i flere store og små bedrifter i Europa. Kvalitetsstyring er en integrert del i alle deler av digitale leveranser, enten det er i faser for innovasjon, design, utvikling, testing og kontinuerlig drift og forvaltning.

Som Group Chief Operating Officer er han ansvarlig for Operational Excellence med kvalitet, risiko, sikkerhet, GDPR, IT-ledelse, interne samhandlingsmodeller, kontrakts- og leveranseledelse i Itera konsernet, og med et særlig ansvar for etablering og ledelse av Itera-virksomhetene i Kiev og Bratislava med nå mer enn 300 ansatte.

I tillegg til å ha gjennomført et ti-talls virksomhetsspesifikke ledelsekurs er Jon Erik Høgberg utdannet ved Handelshøyskolen BI 1982-1986, har en Master i «Internasjonal Prosjektledelse og økonomi» i 1999-2020 med Masteroppgave om risikostyring av prosjekt-porteføljer.,

Han er sertifisert prosjektleder av Project Management Institute (år 2000), sertifisert SCRUM Master av SCRUM Alliance (år 2020), og «Sertifisert styremedlem» (av iStyrelsen 2020).

Jon Erik Høgberg har en lidenskap, kunnskap, praktisk innsikt og erfaring om hvordan kvalitetsstyring driver og støtter bærekraftig lønnsom vekst i selskaper, som skaper et godt arbeidsmiljø og fornøyde kunder.