Undervisere

Tilbake

Jon Sverdrup Efjestad

Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo

Jon Sverdrup Efjestad er master i rettsvitenskap fra 2009. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett/Stortingets utredningsseksjon, dommerfullmektig i Haugaland tingrett og Oslo tingrett, forsvarsadvokat i Advokatfirmaet Furuholmen og er nå advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Jon Sverdrup Efjestad er medforfatter til Strafferett - håndbok (4. utgave) og Rettsmøtene skritt for skritt (3. utgave).