Om JUC

Undervisere

Tilbake

Jon Sverdrup Efjestad

Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo

Efjestad er master i rettsvitenskap fra 2009. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett/Stortingets utredningsseksjon, dommerfullmektig i Haugaland tingrett og Oslo tingrett, forsvarsadvokat i Advokatfirmaet Furuholmen og er nå advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han er medforfatter til Strafferett - håndbok (4. utgave) og Rettsmøtene skritt for skritt (3. utgave).