Undervisere

Tilbake

Jørgen Sandaas Jynge

Managing Partner hos Seland | Rödl & Partner AS

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden. Som ledd i dette har han arbeidet med eiendomsutvikling, kontraktsforhandlinger, leiekontrakter, kjøp og salg av næringseiendom og finansielle analyser og verdivurderinger. Jynge har også erfaring som rådgiver i kommunal forvaltning. Jynge bistår med rådgivning innen utviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner, leieforhold og øvrige spørsmål relatert til fast eiendoms rettsforhold. Han har utstrakt erfaring med forhandlinger og benyttes også som foredragsholder.