Undervisere

Tilbake

Jørgen Stang Heffermehl

Advokat og partner, Advokatfirmaet Jørgen Stang Heffermehl AS

Jørgen Stang Heffermehl har lang erfaring med selskapsrett, og var tidligere partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han har arbeidet med varierte corporate problemstillinger og har vært ansvarlig for den juridiske siden av etableringen av forsikringsselskaper innen marine og skade (Bluewater Insurance ASA og Protector Forsikring ASA). Han har bred erfaring med M&As, emisjoner, børs- og styrearbeide, rekonstruksjoner av havarerte selskap, samt granskningsarbeid, og har hatt en betydelig del av sitt arbeide knyttet til prosedyre av selskapsrettslige spørsmål. Han har erfaring fra internasjonal voldgift, og har hatt styreverv i noterte og ikke noterte selskap. Stang Heffermehl har møterett for Høyesterett og lang erfaring som prosedyreadvokat.