Undervisere

Tilbake

Jørgen Vangsnes

Advokat og partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Jørgen Vangsnes er advokat og partner i Wikborg Reins prosedyreteam. Han har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten, seniorrådgiver ved Statsministerens kontor og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Han har ført saker om domstolsprøving av forvaltningsvedtak både for offentlige og private klienter, og for alle instanser.