Undervisere

Tilbake

Kåre Moljord

Advokat og partner, Arntzen de Besche Advokatfirma

Kåre I. Moljord har bred erfaring innen det forretningsjuridiske området, med spesialområder innen kontraktsrettslige, selskapsrettslige, regnskapsrettslige og skatterettslige problemstillinger, særlig i tilknytning til profesjonsansvar og selskapsrettslig omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og fusjon/fisjon. Moljord deltar i firmaets gruppe for tvisteløsning og prosedyre. Moljord prosederer jevnlig innen sine spesialområder, og har prosedert prinsippsaker om selskapsrettslige og avgiftsrettslige spørsmål i Høyesterett. Moljord anvendes også som voldgiftsdommer. Kåre I. Moljord ble i 2013 rangert blant de 10 beste advokatene innen sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse.