Undervisere

Tilbake

Kari Sigurdsen

Partner og advokat (H), Haavind

Kari Sigurdsen er partner og tilknyttet Haavinds fagområder for Tvisteløsning og prosedyre samt Arbeidsliv.

Sigurdsen arbeider med tvisteløsning og prosedyre innenfor et bredt spekter av saker, blant annet innen arbeidsrett, skatte- og avgiftsrett, forvaltningsrett og kontraktsrett. Hun har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler og voldgift, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2019.

Sigurdsen har også erfaring med tvisteløsning og prosess fra arbeidet som konstituert tingrettsdommer i Follo tingrett og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Hun holder jevnlig foredrag om ulike temaer innen prosedyre og prosess