Undervisere

Tilbake

Karl Erik Navestad

Advokat og partner, Arntzen de Besche

Karl Erik Navestad er advokat og partner i Advokatfirmaet Arntzen de Besche, hvor han leder firmaets energirettsgruppe. Han har mer enn 20 års erfaring som advokat og rådgiver for selskaper og myndigheter innen energisektoren, og har særlig kompetanse innen petroleumsrett, karbonfangst og -lagring (CCS), offshore entreprise og kontraktsrett.

Navestad bistår energiselskaper og offentlige virksomheter med råd i offentligrettslige spørsmål knyttet til konsesjoner og andre rammevilkår, han opptrer jevnlig i forhandlinger og gir råd i kontraktsrettslige forhold innen energisektoren. Han har også erfaring fra rollen som internjurist i energiselskaper.