Undervisere

Tilbake

Karoline Amundsen Dystebakken

Jurist HR- og ledelsesrådgiver, Simployer Norge

Karoline Amundsen Dystebakken er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.

Karoline er utdannet jurist og har åtte års erfaring fra Arbeidstilsynet hvor hun har arbeidet som rådgiver og med utadrettet tilsynsaktivitet innenfor de fleste offentligrettslige områder av arbeidsmiljøloven. I tillegg har hun lang erfaring med ulike arbeidsrettslige problemstillinger som tillitsvalgt.

Karoline Amundsen Dystebakken har lang erfaring med å holde opplæring på ulike arbeidsrettslige temaer og HMS og å gi råd og veiledning på en måte som gjør at regelverket kan forstås og overholdes i praksis.

Hun er rådgiver i Simployer innenfor trygderett, arbeidsrett og HMS. Hun er opptatt av å formidle på en enkel måte som gjør at regelverket blir lettere å forstå og overholde i praksis.