Undervisere

Tilbake

Kenneth Westby

Leder for Innkjøp, FM og Eiendom

Erfaring:

  • Etablert og utviklet NEAS Facility Services i 2005-2009

  • Etablert og utviklet Teknisk forvaltning og eiendomsdrift i SSG Norge AS i 2013

  • Foredragsholder for Bachelor programmet Facility Management (Oslomet)

  • Avdelingsleder Facility Management i Multiconsult

  • Leietakerrådgiver for omstilling og relokalisering i Totalreform

  • Økonom og utdannet innen eiendomsutvikling

Kenneth er i dag leder for Facility Management, både soft- og hard services i Multiconsult, herunder ligger også leietakerforvaltning, endringsprosesser, relokaliseringsprosjekt og innkjøp/ anskaffelser av leverandører innenfor Facility Services. Han jobber også via Multiconsult Eiendomsledelse ut mot kunder som rådgiver innenfor Facility management og eiendomsforvaltning.

Kenneth har bred erfaring innenfor fagområdet FM, der han har vært med både på etablering av konsepter, forretningsutvikling innenfor FM og implementering av store kontrakter. Han har erfaring både fra den operative driften som tidligere driftsdirektør, men også fra konseptutvikling og kundehåndtering som KAM og Markedssjef innenfor FM området.

Westby Kenneth