Undervisere

Tilbake

Kine B. Christophersen

Advokat og partner, Advokatfirmaet Selmer AS

Kine B. Christophersen arbeider med et bredt spekter av etikk og compliance-relaterte tjenester, med særlig fokus på å forebygge og avdekke korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet/misligheter, i tillegg til den juridiske dimensjonen
av CSR og bærekraft.

Kine har omfattende og praktisk erfaring med å foreta compliance-risikoanalyser, samt utvikling og implementering av risikobaserte og skreddersydde compliance-program. For eksempel bistår hun selskaper med
utarbeidelse, revisjon og implementering av styrende retningslinjer og rutiner, bevisstgjøring og trening av ansatte og forretningspartnere, rutiner for internkontroll og monitorering.

Kine B. Christophersen har også betydelig erfaring fra å bistå små og store norske selskaper med tredjeartshåndtering, herunder å foreta omdømme- og integritetsundersøkelser (IDD) tilknyttet forretningspartnere, leverandører (supply chain management) og i transaksjonssammenheng. Bistanden omfatter blant annet risikovurdering og bakgrunnsundersøkelse knyttet til menneskerettigheter og miljø, risikobegrensende tiltak, revisjon og
kontrollrutiner.

Kine B. Christophersen er spesialist innen internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner. Hun har betydelig erfaring med å bistå selskaper i å navigere innenfor EU og Norges sanksjons- og eksportkontrollregelverk. Hun er kjent for å ha en praktisk tilnærming til fagområdet og gjennom et omfattende globalt nettverk av internasjonale spesialister engasjeres hun ofte til å koordinere og bistå i sanksjonsvurderinger under flere jurisdiksjoner, herunder
amerikanske sanksjoner.

Kine engasjeres ofte som foredragsholder i temaer relatert til compliance og internasjonale sanksjoner