Undervisere

Tilbake

Kjersti Schiøtz Thorud

Partner / Advokat MNA

Kjersti Schiøtz Thorud har lang og bred erfaring som advokat og rådgiver innenfor sitt spesialområde fast eiendom overfor næringslivet, privatpersoner og det offentlige.

Hun har særlig kompetanse innen regulering og strukturering i forbindelse med utvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Hun har betydelig erfaring fra saker om ekspropriasjon og skjønn, særlig i tilknytning til bygging av vei, jernbane, kraftanlegg og skytefelt.

Videre har hun arbeidet med en rekke saker som gjelder eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom, som servitutter og tomtefeste. Hun opptrer også jevnlig som rådgiver for mineralindustrien, herunder ved undersøkelser og utvinning av både grunneiers og statens mineraler, samt utarbeidelse av avtaler med grunneiere. Hun arbeider også mye med saker som involverer odels- og åsetesrett, konsesjon, jordlova og tinglysing.

Thorud prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder saker for jordskifteretten.