Undervisere

Tilbake

Knud Jacob Knudsen

Advokat og partner, Simonsen Vogt Wiig

Knud Jacob Knudsen er leder for Simonsen Vogt Wiigs faggruppe for voldgift og medlem av firmaets tvisteløsningsteam. Han arbeider særlig med norsk og internasjonal voldgift, blant annet innenfor entrepriserett, selskapsrett og alminnelig kontraktsrett.

Knud Jacob Knudsen har oppdrag både som advokat og dommer i voldgiftssaker, og har erfaring med saker ved ICC, SCC, OCC og saker etter NOMA-reglene. Han er forfatter av kommentarene til voldgiftsloven på Gyldendal Rettsdata. Han har møterett for Høyesterett fra 2004.