Undervisere

Tilbake

Kristin Bekkeseth

Partner, EY

Kristin er leder for FSRisk i Norge og EMEIA, bestående av +4500 konsulenter innen fagfeltet risikostyring og compliance i Finans.

Hun bringer et globalt perspektiv på trender i finans, utvikling av regelverk og hvordan finansinstitusjoner balanserer måloppnåelse, risiko og etterlevelse. Kristin har erfaring med å bistå finansforetak med tolking, implementering og regelverksetterlevelse. Nøkkelord inkluderer risikovurderinger, proporsjonalitet, roller og ansvar, integrering i virksomhetsstyringen og bruk av teknologi.