Undervisere

Tilbake

Kristin Solevåg

Advokat og special Counsel , SANDS Advokatfirma DA

Kristin Solevåg arbeider i SANDS avdeling for forsikring og ansvar, og har omfattende erfaring fra rådgivning og tvisteløsning for forsikringsselskap, banker og næringsdrivende. Solevåg har spesialkompetanse innen forsikrings- og erstatningsrett, kontraktsrett og prosedyre. Hun har bred erfaring knyttet til profesjonsansvar, rådgivningsansvar, styreansvar og produktansvar blant annet. Hun har også erfaring med rådgivning og tvisteløsning som har sitt utspring i avhendingsloven i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom.

Solevåg har bakgrunn som in house advokat og har hatt ansvar i en rekke prosjekter med utvikling og tolking av rammevilkår, produkt- og systemutvikling i forsikringsnæringen. Hun har omfattende erfaring med skaderevisjon for forsikrings- og reassuranse-selskaper. Hun tar utredningsoppdrag, samt kan bistå med rådgivning og second-opinions i forsikringssaker. I tillegg har Kristin spisskompetanse innen personskaderetten, blant annet innenfor arbeidsulykker.