Undervisere

Tilbake

Kristin Veierød

Advokat og partner, Advokatfirmaet Hjort DA

Kristin Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blanet annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av regulatoriske spørsmål, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning. Hun har betydelig prosedyreerfaring, og erfaring som voldgiftsdommer. I 2016 ledet hun firmaets undersøkelse på oppdrag fra styret i DNB ASA i den såkalte Panama-papers saken.

Kristin Veierød har spisskompetanse innen teknologi, media og kommunikasjon, og har inngående kjennskap til ekomsektoren. Veierød har også betydelig erfaring knyttet til offentlig sektor, blant annet gjennom mangeårig bistand til klienter i forsknings- og kultursektoren.