Undervisere

Tilbake

Kristine Juell Johnsen

IP Counsel hos Shearwater GeoServices

Kristine Juell Johnsen er IP-advokat i seismikk-konsernet Shearwater GeoServices, hvor hun forvalter konsernets patentportefølje og ellers bistår konsernet med beskyttelse og utnyttelse av selskapets immaterielle rettigheter.

Kristine Juell Johnsen har også flere års erfaring som advokat i Advokatfirmaet Selmer AS, hvor hun bisto klienter med strategisk rådgivning knyttet til immaterielle rettigheter, herunder patenter, varemerker og forretningshemmeligheter.