Undervisere

Tilbake

Kristine Ullern

Advokat, Sands Advokatfirma

Kristine Ullern er tilknyttet SANDS avdeling for næringseiendom. Hun har mange års erfaring innenfor fast eiendom, særling knyttet til ekspropriasjon, plan- og bygningsrettslige saker, tomtefesteforhold, og eiendomstransaksjoner, og har i tillegg bred prosedyreerfaring.