Undervisere

Tilbake

Lars André Gjerdrum

Advokat og partner, AGP Advokater AS

Lars André er spesialisert innen M&A, kapitalmarked- og børs- og verdipapirrett. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2006 og har 15 års erfaring som advokat. Lars André har særlig fokus på noterte selskaper, og bistår jevnlig i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner, takeovers og børsnoterte selskapers oppkjøp og salg av andre selskaper. Han har betydelig erfaring knyttet til bistand til selskaper med internasjonale oppkjøpsstrategier.