Undervisere

Tilbake

Lasse Gommerud Våg

Senioradvokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Lasse Gommerud Våg tiltrådte som utreder i Norges Høyesterett oktober 2016. Han er nå senioradvokat i advokatfirmaet Lund & Co. DA og er medforfatter til boken ”Oppsigelse ved sykdom og sykefravær”.

Lasse Gommerud Våg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2014. (Master thesis - ”Ansiennitetsklausuler i tariffavtaler: Forholdet til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern”)