Undervisere

Tilbake

Lilly Elvekrok Agerup

Seniorrådgiver, Norges Farmaceutiske Forening

Lilly Elvekrok Agerup er Seniorrådgiver og jurist i Norges Farmaceutiske Forening samt advokatfullmektig hos Arbeidsrettsadvokatene og styreleder i Arbeidslivsjuristene og i Juristforbundet Privat.

Lilly Elvekrok Agerup har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, 2013 med spesialisering innen arbeidsrett, diskriminering og husleierett.