Undervisere

Tilbake

Linn Kvade Rannekleiv

Juridisk direktør, RSM Norge AS

Linn Kvade Rannekleiv har omfattende og bred erfaring innenfor prosedyre, voldgift og tvisteløsning. Hun har lang erfaring med å håndtere store og komplekse krav og tvister innenfor et vidt spekter av juridiske fagområder, men er særlig anerkjent for sin kompetanse innenfor profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, og forsikringsrett.

Linn Kvade Rannekleiv har vært involvert i flere prinsipielle saker for alle instanser i domstolene, og har bistått både norske og internasjonale klienter i forbindelse med gruppesøksmål i Norge. Hun har også bistått norske og internasjonale finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og reassurandører, samt internasjonale advokatfirmaer ved spørsmål relatert til norsk rett.

Når det gjelder forsikringssaker, har hun håndtert et vidt spekter av saker, inkludert dekningsspørsmål og defence claims innenfor blant annet bedrifts- og ansvarsforsikring, styreansvarsforsikring, produktansvar, reiseforsikring og avbruddsforsikring.

Linn Kvade Rannekleiv er rangert innenfor forsikringsrett av Legal 500 i kategorien Rising Star og i Finansavisen årlige advokatundersøkelse.