Undervisere

Tilbake

Linn Tea Kjærås

Advokat og seniorsjef, PwC Norge

Linn Tea Kjærås,har en bred juridisk bakgrunn med erfaring som politiadvokat og dommerfullmektig/konstituert dommer,og internasjonal erfaring fra FNs internasjonale straffedomstol for tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag. Etter at hun startet i PwC i 2013, har hun særlig jobbet med granskingsoppdrag knyttet til økonomiske misligheter og arbeidsrettslige problemstillinger,samt bakgrunnsundersøkelser (due diligence undersøkelser) av selskaper, leverandører, samarbeidspartnere og individer knyttet til integritet, etikk, menneskerettigheter, anti-korrupsjon og corporate social responsibility (IDD/Anti-korrupsjon DD/ ESG DD).