Undervisere

Tilbake

Liv Zimmermann

Partner og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Liv Zimmermanns spesialområde er fast eiendoms rettsforhold med særlig verk på plan- og bygningsrett. Hun har jobbet som advokat siden 2005 og før dette har hun 15 års erfaring fra arbeid i det offentlige, særlig med plan- og byggesaker.

Liv Zimmermann var medlem av Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i gjeldende plan- og bygningslov og hun var medlem av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun er nå leder av Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsspørsmål.

Liv Zimmermann arbeider særlig med:
- Fast eiendoms rettsforhold
- Plan- og bygningsrett
- Tingsrett
- Deling og seksjonering
- Forvaltningsrett