Undervisere

Tilbake

Live Wilhelmsen Lindholm

Advokat og partner, Pacta Advokatfirma AS

Live Wilhelmsen Lindholm er utdannet ved Universitetet i Oslo og var vit.as på senter for Europarett på juridisk fakultet hvor hun skrev avhandling med europarettslig emne. Hun startet sin yrkeskarriere som advokat i Kluge Advokatfirma hvor hun jobbet med bygg- og entrepriserett og offentlige anskaffelser. Deretter startet hun sin egen advokatvirksomhet, før hun i 2012 gikk inn som partner i Pacta Advokatfirma AS.

Live Wilhelmsen Lindholm jobber til daglig med offentlige anskaffelser og bygge- og anleggsrett. Hun bistår primært ingeniører og arkitekter, og jobber tett på bransjen. Hennes daglige arbeid består av løpende rådgivning ved inngåelse og gjennomføring av kontrakter, juridisk bistand ved tvister og prosessoppdrag for domstolene.

Live Wilhelmsen Lindholm har hatt en rekke verv for Advokatforeningen, og satt i hovedstyret frem til våren 2018. Hun er også veileder og sensor for studenter ved UiO som skriver masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser og entrepriserett.