Undervisere

Tilbake

Mads Ribe

AI & Digital Assets Lead, EY

Mads er teknologi-advokat og er advokatfirmaets AI og Legal Operations leder. Mads arbeider med et bredt spekter av teknologiselskaper, herunder emerging tech som blokkjede, kryptovaluta og desentralisert finans, kunstig intelligens m.m. Han har vurdert flere titalls krypto-prosjekter og nye forretningsmodeller opp mot det finansregulatoriske rammeverket, med møter og diskusjoner hos Finanstilsynet. Videre er han involvert i tverrfaglige blokkjede-prosjekter med fokus på bruk av teknologien i et logistikk- og bærekraftsperspektiv.

Mads har en MBA fra IE (Madrid, 2016), en internasjonal master i sjørett (LL.M.) fra National University of Singapore (2012) og juristutdannelse fra Universitetet i Bergen (2012).

I tillegg til dette vil Mads også skrive Karnovs lovkommentarer til ny lov om kryptoeiendeler (MiCAR) .