Undervisere

Tilbake

Margrethe Meder

Advokat og partner, Advokatfirmaet BAHR AS

Margrethe er en del av BAHRs virksomhetsgruppe for Arbeidsliv, og var tidligere leder av juridisk i NHO. Hun har bred erfaring fra et vidt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, både individuelle saker, omorganisering, tariffavtaleoppfølgning mv. Margrethe arbeider innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Margrethe har også erfaring med tarifforhandlinger og dialog med tillitsvalgtapparatet. Hun har dessuten omfattende prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og de alminnelige domstolene, og har møterett for Høyesterett. Hun har utgitt flere faglige publikasjoner.