Undervisere

Tilbake

Mari Verling

Advokat og partner, Kvale Advokatfirma DA

Advokat Mari Verling er advokat og partner i Kvale Advokatfirma DA. Hun jobber spesialisert med arbeidsrett og bistår jevnlig klienter med både små og store nedbemanningsprosesser i tillegg til en rekke andre arbeidsrettslige spørsmål.

Mari ga høsten 2022 ut fagboken "Nedbemanning og sluttpakker" på Universitetsforlaget sammen med advokat Nicolay Skarning. Hun har dermed tung faglig bakgrunnen innen temaet. I forbindelse med bokprosjektet har hun også jobbet mye med å presentere stoffet på en lettfattelig måte.

Gjennom øvrig arbeid med nedbemanningsprosesser i praksis er hun også godt kjent med hvilke problemstillinger som typisk dukker opp og hvilke grep en arbeidsgiver kan ta for å løse et omstillingsbehov så raskt, rimelig og hensynsfullt som mulig.

Mari har tidligere utgitt en bok om permittering på Hegnar forlag (2020), holder jevnlig foredrag om sentrale arbeidsrettslige temaer og har skrevet flere artikler.

I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo har hun mastergrad (Master of Laws) fra Bond University med hovedvekt på internasjonal kontraktsrett. Hun har også erfaring fra EFTA-sekretariatet i Brussel.