Undervisere

Tilbake

Maria Cabrera Stråtveit

Advokat og partner, Dalan Advokatfirma DA

Maria Cabrera Stråtveit er advokat og partner i Dalan advokatfirma DA. Hun har omfattende erfaring med saker etter barneloven og har jobbet spesialisert med disse sakene i mange år. I juni 2021 ga hun ut bok om emnet for Gyldendal Forlag, «Foreldretvister etter barneloven». Maria er ukentlig i retten hvor hun representerer private parter i foreldretvister og vil kunne bidra med mange praktiske tips og problemstillinger. Hun er også en erfaren kursholder, som har holdt en rekke kurs om foreldretvister.