Om JUC

Undervisere

Tilbake

Mariann Næss

Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS

Mariann Næss har vært leder for kontraktsrettsavdelingen i Osloadvokatene AS frem til 1. oktober 2021.

Fra 1. oktober 21 gikk Mariann over i ny stilling som leder av arbeidsrettsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS.

Mariann har betydelig prosedyreerfaring innenfor flere fagområder samt i forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.,Hun innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår. Gjennom mange år har hun bygget opp solid kunnskap som gjør at hun over flere år har blitt benyttet som fast advokat og rådgiver for mange klienter.

Mariann har allsidig erfaring og en breddeforståelse som ikke alle advokater har. Hun evner å se saken fra flere sider og har ved flere anledninger bidratt til å finne frem til minnelige løsninger i saker som i utgangspunktet har fremstått som helt fastlåste. Mariann har spesialisert seg innenfor arbeidsrett hvor hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, utforming av arbeidskontrakter, personalkonflikter, varslingsaker, konkurranseklausuler, oppsigelse, avskjed, HMS, nedbemanning og omstillingsprosesser. ,