Undervisere

Tilbake

Marianne Lunde Aarbakke

Advokat MNA, Huseiernes Landsforbund

Marianne Aarbakke var ferdig jurist i 2005, og har jobbet som advokat siden 2007. Aarbakke har omfattende prosedyreerfaring innenfor familie- og arverett. Hun har også jobbet mye innenfor avhending og barnerett. I dag består jobben til Aarbakke primært i å rådgi Huseiernes medlemmer innenfor familie- og arverett. Aarbakke har lang erfaring som kursholder.