Undervisere

Tilbake

Marianne Støkken Pilgaard

Advokat og direktør, PwC

Marianne Støkken Pilgaard er advokat i Advokatfirmaet PwC og direktør i PwC Gransking & Compliance hvor hun er ansvarlig for tjenesteområdet Compliance. Hun har lenge jobbet med korrupsjons- og mislighetsproblematikk, med særlig fokus på tredjeparter. Hun har tidligere jobbet i øKOKRIM, Oslo politidistrikt og Riksrevisjonen.

Marianne har rådgitt kunder på tredjepartsoppfølging i mange år og kjenner regelverk, rammeverk og utfordringene man møter i dette arbeidet. Hun har blant annet jobbet som innleid Chief Compliance Officer og jobbet med design og implementering av et helhetlig compliance-program, herunder vært rådgiver for ledelsen i spørsmål knyttet til korrupsjon og forretningsetikk for å sikre forsvarlige operasjoner. Hun har således kjent på kroppen viktigheten av gode systemer for aktsomhetsvurdering og håndtering av tredjeparter.

Marianne var også prosjektleder for en rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. Rapporten oppstiller et «Beste praksis antikorrupsjonsprogram» som definerer og veileder på elementer som selskapene bør vurdere, utforme, implementere og etterleve i sin virksomhet. NFD har i etterkant stilt krav om implementering av programmet i sine underliggende virksomheter, og andre departementer har gjort det samme. Marianne har bistått med implementeringen av dette programmet i flere virksomheter.