Undervisere

Tilbake

Marie Nesvik

Advokat og partner, Wikborg Rein

Marie Nesvik leder Wikborg Reins tvisteløsningsavdeling, og har grensekryssende tvister som sitt spesialområde. Hun har omfattende prosedyreerfaring, både fra ordinære domstoler og fra voldgift (ICC, SCC, OCC, DIA og ad hoc), og praksisen dekker et bredt spekter av bransjer og problemstillinger.

Marie Nesvik har en doktorgrad i internasjonal privatrett fra 2018 og møterett for Høyesterett fra 2021. Hun er også styremedlem i ICC Norge og i voldgiftsinstituttet til Oslo Chamber of Commerce.