Undervisere

Tilbake

Marit Asphaug

Advokat, Advokatfirmaet Riisa & Co

Marit Asphaug arbeider hovedsakelig med personskadeerstatning, profesjonsansvar og forsikringsrett.

Marit Asphaug representerer også staten i rettssaker om gyldigheten av forvaltningsvedtak innenfor utlendings- og trygderett. Er i tillegg sensor og foredragsholder ved BI. Asphaug er også underutvalgsmedlem i Advokatforeningens disiplinærutvalg for Oslo krets.

Arbeidserfaring:
2012- Advokat, Riisa & Co
2010- 2012 Advokafullmektig, Riisa & Co

Utdanning:
2010 - Cand. jur, Universitetet i Oslo