Undervisere

Tilbake

Marius Grenness

Advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Marius Grenness er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm, og er tilknyttet advokatfirmaets faggruppe for skatterett. Marius har jobbet i Wiersholm siden 2018 hvor han hovedsakelig arbeider med skatterett, herunder norsk skatterett, internasjonal skatterett, EU/EØS-skatterett og internprising. Marius bistår norske og internasjonale klienter innenfor en rekke ulike bransjer med klagesaker, forliksforhandlinger med skattemyndighetene, tvisteløsning og generell skatterådgivning. Marius har biståtått flere klienter med skatterettslige spørsmål knyttet til virksomhet gjennom fast driftssted i Norge og i utlandet.