Undervisere

Tilbake

Marte Shetelig

Group Chief Compliance Officer, Storebrand ASA

Marte har omfattende erfaring både innenfor offentlig rett og det finansregulatoriske området. I Storebrand har hun blant annet arbeidet som kundeombud, personvernombud og Chief Risk Officer for konsernets teknologiområder. Nå leder hun Storebrandkonsernets compliance-funksjon.

Erfaringen fra NAV og Storebrand dekker et bredt spekter av områder og spenner fra utvikling av styring- og kontrollsystemer, juridisk rådgivning, utvikling og gjennomføring av opplæring- og kulturprogrammer til ledelse av tverrfaglige grupper i forbindelse med store og små prosjekter knytte til regelverksimplementering. Martes erfaring omfatter også myndighetskontakt og arbeid i bransjeforeninger.