Undervisere

Tilbake

Marte Therese Strand Sinkerud

Senioradvokat, Dalan advokatfirma DA

Marte Strand Sinkerud jobber med tvisteløsning på tvers av Dalans forretningsområder.

Etter mer enn 11 års ansettelse i domstolene har Sinkerud særlig kompetanse innen tvisteløsning og sivil- og straffeprosess, herunder mekling. Hun har bred erfaring innen en rekke privatrettslige og offentligrettslige fagområder, som blant annet barnefordeling og familietvister, barnevern og andre administrative tvangsvedtak, strafferett, alminnelig kontraktsrett, alminnelig forvaltningsrett, arbeidsrett, boligrett, tingsrett, skadeserstatningsrett og trygderett.

ERFARING
Senioradvokat i Dalan advokatfirma DA fra 2021
Avdelingsleder, Trygderetten, 2020-2021
Utreder, Norges Høyesterett, 2014-2020
Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2010–2013
Dommerfullmektig, Jæren tingrett, 2009-2010
Rettsfullmektig, Trygderetten, 2007-2009
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm, 2006-2007
Veileder for studenter, Universitetet i Oslo, 2005
Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), 2003-2005

TILLITSVERV
Varaleder, Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fra 2021
Varamedlem, Diskrimineringsnemnda, fra 2021
Varaleder, Kontrollkommisjonen i tvungent psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale sykehus, 2014-2018
Mekler, Konfliktrådet i Oslo og Akershus, 2004-2008