Undervisere

Tilbake

Martin Tandstad Ege

Advokat og Partner, Advokatfirmaet Selmer

Martin Tandstad Ege er tilknyttet Selmers team for henholdsvis TMT og Energi og jobber primært med generell kontraktsrett med hovedfokus på fornybar energi, olje og gass, teknologi og teknologiutvikling.

Martin bistår løpende klienter med ulike prosjekter innenfor sine områder og har omfattende erfaring med større anbud og prosjekter, hvilket inkluderer forhandlinger, kontraktsadministrasjon, underleverandørkontrakter og tvister. Han har de siste årene bistått en rekke av firmaets fornybar- og industriklienter med forskning-, teknologiutvikling- og pilotprosjekter hvor hovedfokuset er strukturering av avtale- og gjennomføringsmodell, forhandlinger med samarbeidspartnere og leverandører og IP strategi.

Videre bistår han klienter med utforming, forhandling og oppfølgning av ulike samarbeids- og samspillsavtaler, distribusjonsavtaler, kjøp og salg av ulike eiendeler og andre kommersielle avtaler. Ege har tidligere jobbet in-house og har betydelig erfaring med løpende operasjonell oppfølging innen sine fagområder. Han har også omfattende internasjonal erfaring, blant fra Europa, Vest-Afrika og Asia.