Undervisere

Tilbake

Monica Viken

Førsteamanuensis og instituttleder, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Monica er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært Associate Dean for bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus i 13 år og har utviklet en rekke nye juridiske kurs ved BI. Hennes undervisnings- og forskningsområder er immaterialrett, kontraktsrett og markedsføringsrett. Monica har skrevet doktoravhandling om bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett og er mye brukt som ekspertvitne i varemerkerettslige tvister. Hun var medlem av Forskerforbundets Opphavsrettsutvalg i perioden 2014-2017. I 2016 ble hun oppnevnt som medlem av Academic Advisory Board, European Patent Organisation (EPO).