Om JUC

Undervisere

Tilbake

Morten Gran

Advokat og partner, PACTA Advokatfirma

Arbeider hovedsakelig med bygg- og entrepriserett, rådgiverkontrakter og offentlige anskaffelser. Gran har bakgrunn bl.a som lagdommer i Gulating lagmannsrett og advokat hos Regjeringsadvokaten. Gran har vært representant for Rådgivende ingeniørers forening i Standard Norge sine komiteer for utarbeidelse av samspillskontrakter, OPS -kontrakt, standardiserte ytelsesbeskrivelser og konkurransegrunnlag for rådgivningstjenenester, utarbeidelse av varslingsskjemaer for kontraktsstandardene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, standardkontrakt for uavhengig kontroll (NS 8404), samt nye samarbeidsformer/BIM/OPS.Han har erfaring som voldgiftsdommer, og holder jevnlig foredrag for blant annet Rådgivende ingeniørers forening og Juristenes Utdanningssenter.