Undervisere

Tilbake

Morten Kinander

Professor, dr.juris og instituttleder, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Morten Kinander er professor, dr. juris og instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært advokat i børs- og transaksjonsavdelingen i Wiersholm, og er fagansvarlig for børs- og verdipapirrett ved BI, og har lang undervisningserfaring. Kinander er også medlem av europeiske forskergrupper innen verdipapirrett og publiserer både internasjonalt og nasjonalt om verdipapirrett, og er voldgiftsdommer, ekspertvitne og betenker i saker for domstolen. Han har også ledet lovutvalg.