Undervisere

Tilbake

Morten Kjelland

Professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Morten Kjelland er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vært fagsekretær for Personskadeerstatningsutvalget (2008–2011) som utformet NOU 2011: 16, herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling.

Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).

Morten Kjelland har skrevet lærebøker og en rekke artikler innen personskaderett, og er sentral blant annet i opplæring av sakkyndige i skadesaker.