Undervisere

Tilbake

Naeem Mughal

Statsautorisert revisor /senior manager Mazars

Naeem Mughal har lang erfaring innen borevisjon og finansiell revisjon. Etter å ha jobbet et par år med finansiell revisjon, opparbeidet han seg spisskompetanse innen borevisjon og insolvensrett i perioden 2006-2015. I denne perioden jobbet han i BHL DA med konkursrettslige problemstillinger som blant annet insolvensvurdering, ansvarsbetingende forhold, omstøtelse, skatt og avgifts håndtering under/forut for konkurs.

Naeem Mughal holdt i flere konkursbo, hvor han i tillegg hadde hovedansvaret for å utarbeide borevisors innberetning for store og små booppdrag. Han har i perioden etter 2015 fortsatt å kombinere arbeidet med finansiell revisjon og borevisjon, og ble i 2017 formelt oppnevnt som borevisor. Han har siden påtatt seg flere borevisjonsoppdrag.

Naeem Mughal leder i dag avdelingen for borevisjon og insolvens i Mazars AS. Han er i tillegg valgt inn i styret som ansatt representant.

Naeem Mughal RoI