Undervisere

Tilbake

Nicolai Prytz

Director Sustainability & Strategy, TOMRA

Nicolai Prytz har siden 2019 jobbet som bærekraftsdirektør i TOMRA – et selskap som kanskje er mest kjent som verdensledende produsent av pantemaskiner, men også er store på sorteringsteknologi for bedre ressursutnyttelse i avfallshåndtering, mat- og gruveindustrien. Som leder for bærekraft har Nicolai ansvar for å utforme selskapets bærekraftstrategi – med fokus både på impact og interne forbedringer. Videre holer han i rapportering, kommunikasjon og faglig støtte for operasjonell implementering av bærekraftstiltak.

Tidligere har Nicolai jobbet tre år som konsulent og nestleder i EYs avdeling for klima- og bærekraftsrådgivning; tre år i Verdensbanken med klimapolitikk og -finans; og tre år i Utenriksdepartementet i ulike roller knyttet til FNs klimaforhandlinger. Nicolai har sin utdanning fra Columbia University (M.A. Climate and Society) og Universitet i Oslo (B.A. Internasjonale studier).