Undervisere

Tilbake

Nicolai V. Skjerdal

Advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA

Nicolai V. Skjerdal har lang erfaring som prosedyreadvokat for domstolene, både som forsvarer i alle typer av straffesaker og som advokat i et bredt spekter av sivile saker. Han fikk møterett for Høyesterett i 2007, og har prosedert mange saker for Høyesterett.

Hans spesialområder omfatter blant annet økonomiske straffesaker, menneskerettigheter og forvaltningsrett. I de senere årene har han også arbeidet med menneskerettighetenes betydning for næringslivet (corporate social responsibility & human rights due diligence/compliance).

Han har gjennom en årrekke vært sensor og underviser ved Det juridiske fakultet i Oslo, og han har utgitt flere bøker og artikler. Han er medlem av Advokatforeningens høringsutvalg for straff/straffeprosess samt medlem av Advokatforeningens fagutvalg for menneskerettigheter.