Undervisere

Tilbake

Niina Ratsula

Co-founder, Nordic Business Ethics

Niina er har omfattende bakgrunn innen etikk, compliance og god selskapsstyring, med fokus på bedriftskultur og internkontroll. Niina er kjent for å "oversette etiske retningslinjer fra papir til daglige handlinger og beslutningstaking".

Niina tilbrakte 12 år i multinasjonale selskaper (Nokia og Kemira) hvor hun jobbet med compliance, internkontroll og revisjon. I 2018 etablerte hun Code of Conduct Company og hjelper virksomheter med å bygge sine etikk- og compliance-programmer, etisk lederskap og internkontrolltiltak. Niina ble tildelt anerkjennelsen som «responsible business influencer» i Finland i 2019.

Niina er også forfatter og har skrevet flere bøker på finsk om temaene internkontroll, internrevisjon og etisk ledelse. Hun disputerte i 2020 med temaet «Interplay between technical and social control – Case study of Nokias SOX implementation project».