Undervisere

Tilbake

Nils Christian Langtvedt

Partner med Advokatfirmaet Hjort DA

Nils Christian Langtvedt har lang erfaring som rådgiver innen risikohåndtering og compliance. Langtvedt bistår større virksomheter konkret med etterlevelse av åpenhetsloven, OECDs retningslinjer og UNGP, i forbindelse med lovpålagte aktsomhetsvurderinger og andre etiske retningslinjer. Arbeidet omfatter blant annet utarbeidelse av styringsdokumenter, vurderinger av risiko og avbøtende tiltak mv.

Langtvedt er også spesialisert som erfaren Prosessfullmektig ved alminnelige domstoler og voldgift. Han jobber særlig med tvister som springer ut av kommersielle kontraktsforhold.