Undervisere

Tilbake

Nils Kristian Lie

Advokat og partner, CMS Kluge

Nils Kristian Lie har inngående kunnskap om arbeidsrett, compliance og juridiske aspekter knyttet til pensjon.,Lie har gjennom mange år opparbeidet seg betydelig kunnskap om alle sider av arbeidsretten, og spesielt omstillings- og permitteringsprosesser, virksomhetsoverdragelser og HMS-relaterte spørsmål.,Lie har inngående kjennskap til uregelmessige arbeidstidsordninger, herunder tilsyn og etterlevelsesaktiviteter knyttet til allerede etablerte arbeidstidsordninger.